Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2014

De zestiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 12 december (symposiumdag) en zaterdag 13 december (workshopdag) in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Vertalers met de billen bloot - mythes en taboes van het literair vertalen’. Diverse vragen zullen aan de orde komen, zoals: ontstaat een goede vertaling pas na een langdurig rijpingsproces, of kan een spoedvertaling die wordt uitgevoerd door een gelegenheidsformatie ook tot goede resultaten leiden?

Mag een vertaler fragmenten weglaten die hij of zij niet opportuun acht? Kun je ook vertalen in een andere taal dan je moedertaal? Kun je je vertalingen ook maken met behulp van een dicteerprogramma en de nodige vertaalsoftware? En ten slotte: kun je een boek ook vertalen zonder het van tevoren te hebben gelezen?

Sprekers

De vertalers Gerda Baardman (Engels-Nederlands), Hans Boland (Russisch-Nederlands), Goedele De Sterck (Nederlands-Spaans), Huub Stegeman (Duits-Nederlands en Engels-Nederlands) en Rob van der Veer (Engels-Nederlands) zullen elk op hun beurt een van deze mythes en/of taboes doorprikken. Bezoekers krijgen de gelegenheid hun ‘vertaalzondes’ al dan niet anoniem op te biechten in een daartoe bestemd biechthokje. Van die bekentenissen wordt aan het eind van de middag (en uiteraard alleen met instemming van de betrokkenen) een compilatie getoond. De symposiumdag wordt besloten met de uitreiking van de vertalersprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

Workshops

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 13 december drie ‘bijzondere’ workshops gehouden, twee workshops ‘poëzievertalen’ onder leiding van de dichters Hélène Gelèns en Tsead Bruinja en een workshop ‘spreken in het openbaar’ onder leiding van vertaler en spreekcoach Andrea Kluitmann.

Programma & inschrijving

Programma en inschrijfformulieren worden medio september gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlands Letterenfonds (www.letterenfonds.nl), het Vlaams Fonds voor de Letteren (www.vfl.be), de Vereniging van Letterkundigen (www.vsenv.nl) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Locaties

  • De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag 12 december)
  • Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, Amsterdam (workshopdag 13 december)

Gepubliceerd: 5 juni 2014 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.