Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch-Nederlands

In het kader van La Fabrique européenne des Traducteurs, een 3-jarig programma met steun van de Europese Unie, organiseren het Vertalershuis Amsterdam en de stichting Dar al-Ma’mun in Marrakech van maandag 10 maart tot vrijdag 9 mei de Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch-Nederlands, die zal worden gehouden in respectievelijk Amsterdam en Marrakech.

Doelgroep

Het programma richt zich op drie jonge literair vertalers Nederlands-Arabisch en drie Arabisch-Nederlands die aan het begin van hun carrière staan. De perfecte beheersing van zowel bron- als doeltaal is een eerste voorwaarde. De kandidaten dienen zelf een vertaalproject aan te dragen, waarvoor al dan niet een contract is gesloten met een uitgever. De kwaliteit van het project en de vertaalkwaliteit van de kandidaten zijn bepalend voor deelname aan het programma.

Ontvankelijkheid

De aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Volledige beschikbaarheid tijdens de gehele duur van het programma (10 maart-9 mei 2014)
  • Het presenteren van een vertaalproject in en uit de betreffende talen, met daaruit een proefvertaling van ongeveer 10 pagina’s.
  • Voorrang zal worden gegeven aan vertaalprojecten waarvan de rechten beschikbaar zijn en die de mogelijkheid tot toekomstige publicatie bieden.
  • Een eerste gepubliceerde vertaling strekt tot aanbeveling.

Programma

De workshops vinden achtereenvolgens plaats in Amsterdam (10 maart-4 april) en Marrakech (7 april-9 mei). De kandidaten worden gedurende 3 à 4 weken afwisselend begeleid door ervaren vertalers in beide richtingen. Gedurende de eerste 8 weken zullen ontmoetingen met vertegenwoordigers uit de bedrijfstak deel uitmaken van het programma. De laatste week wordt gewijd aan het voorbereiden van een publieke presentatie van het verrichte werk.

Inlichtingen en inschrijving

  • Zie www.fabrique-traducteurs.org (Kandidaten). De deadline voor inschrijving is 29 september 2013. Financiële voorwaarden:
  • De kandidaten ontvangen voor de gehele duur van het programma een studie- en verblijfsbeurs van € 2.500, plus reiskosten.
  • Neem voor meer informatie contact op met Peter Bergsma, Directeur Vertalershuis Amsterdam, p.bergsma@letterenfonds.nl.

Gepubliceerd: 10 juli 2013 [ cursus | nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.