Zestiende Literaire Vertaaldagen (Amsterdam)

12 en 13 december 2014

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag vrijdag 12 december)

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam (workshopdag zaterdag 13 december)

Thema: Vertalers met de billen bloot - mythes en taboes van het literair vertalen

De zestiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 12 (symposiumdag) en zaterdag 13 (workshopdag) december 2014 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Vertalers met de billen bloot - mythes en taboes van het literair vertalen’.

Diverse vragen zullen aan de orde komen, zoals: kun je een boek ook vertalen zonder het van tevoren te hebben gelezen? Kun je ook vertalen in een andere taal dan je moedertaal? Kun je je vertalingen ook maken met behulp van een dicteerprogramma en de nodige vertaalsoftware? Ontstaat een goede vertaling pas na een langdurig rijpingsproces, of kan een spoedvertaling die wordt uitgevoerd door een gelegenheidsformatie ook tot goede resultaten leiden? En ten slotte: mag een vertaler fragmenten weglaten die hij of zij niet opportuun acht?

De vertalers Rob van der Veer, (Engels-Nederlands en Afrikaans-Nederlands), Goedele De Sterck (Nederlands-Spaans), Huub Stegeman (Duits-Nederlands en Engels-Nederlands), Gerda Baardman (Engels-Nederlands) en Hans Boland (Russisch-Nederlands) zullen elk op hun beurt een van deze mythes en/of taboes doorprikken. Tijdens de lunchpauze krijgen de bezoekers de gelegenheid hun ‘vertaalzondes’ op te biechten in een daartoe bestemd biechthokje. Van deze biechten wordt aan het eind van de middag een compilatie getoond. De symposiumdag wordt besloten met de uitreiking van twee vertalersprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands, Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 13 december drie ‘bijzondere’ workshops gehouden, twee workshops ‘poëzievertalen’ onder leiding van de dichters Hélène Gelèns en Tsead Bruinja en een workshop ‘Spreken in het openbaar’ onder leiding van vertaler en spreekcoach Andrea Kluitmann.

Symposium, vrijdag 12 december

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.00 uur:
Ontvangst
10.30 uur:
Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam
10.45 uur:
Rob van der Veer, over het niet van tevoren lezen van een te vertalen boek
11.05 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.20 uur:
Goedele De Sterck, over vertalen in een andere dan je moedertaal
11.40 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.55 uur:
Huub Stegeman, over het dicteren van vertalingen en het gebruik van vertaalsoftware
12.15 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
12.30 uur:
Lunch en gelegenheid tot biechten
14.00 uur:
Taboespel onder leiding van Astrid Huisman
14.30 uur:
Gerda Baardman, over meermans-spoedvertalingen
14.50 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.05 uur:
Hans Boland, over het bewust weglaten van passages uit de brontekst
15.25 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.40 uur:
Vertoning van een compilatie van de opgebiechte ‘vertaalzondes’
16.00 uur:
Uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Prijzen voor de vertaler als cultureel Bemiddelaar
17.00 uur:
Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 13 december

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Er zullen in totaal 10 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

(1) Frans-Nederlands
Anneke Alderlieste
Floor Borsboom
(2) Duits-Nederlands
Anne Folkertsma
(3) Engels-Nederlands
Paul Bruijn
Aleid van Eekelen
Nicolette Hoekmeijer
(4) Spaans-Nederlands
Brigitte Coopmans
Barber van de Pol
(5) Italiaans-Nederlands
Pietha de Voogd
(6) Nederlands-Frans
Alain Van Crugten
(7) Nederlands-Duits
Gregor Seferens
(8) Nederlands-Engels
David Colmer
David McKay
(9) Nederlands-Vreemde taal*
Hélène Gelèns
Tsead Bruinja
(10) Spreken in het openbaar
Andrea Kluitmann

* De poëzieworkshops Nederlands-Vreemde Taal zijn toegankelijk voor alle talen. Ook Nederlandstaligen die een andere doeltaal voldoende denken te beheersen zijn van harte welkom.

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.30 uur
workshops
16.30 uur
borrel

Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Voor de symposiumdag kunt u zich ook na 20 oktober nog aanmelden, maar aanmeldingen voor de workshops kunnen na die datum niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 20 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 15 november te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.

Gepubliceerd: 15 september 2014 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.