Veertiende Literaire Vertaaldagen (Amsterdam)

14 en 15 december 2012

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (Symposiumdag 14 december)
Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam (Workshopdag 15 december)

Thema: Schaduw of schijnwerper - de zichtbaarheid van de vertaler

De veertiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 14 (symposiumdag) en zaterdag 15 (workshopdag) december 2012 in Amsterdam. Thema van de symposiumdag is dit jaar ‘Schaduw of schijnwerper - de zichtbaarheid van de vertaler’

De Vertaaldagen sluiten hiermee aan op initiatieven van het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen om de literair vertaler meer publieke zichtbaarheid te geven, respectievelijk met de jaarlijkse Vertalersgeluktoernee en de jaarlijkse Vertaalslagavond, en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het imago van het vertalen en het versterken van de culturele en economische positie van de vertaler.

Twee ervaren vertalers, Martin de Haan en Rien Verhoef, zullen tijdens een voordracht hun verschillende visies op het vergroten van de zichtbaarheid toelichten en daarna met elkaar in debat gaan. Michele Hutchison, literair vertaler Nederlands-Engels en redacteur bij Uitgeverij De Arbeiderspers, zal een voordracht houden over moderne manieren van zichtbaarheidsbevordering, zoals twitter en Facebook. Ten slotte zal Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, vier vertalers interviewen die elk op hun eigen manier hun zichtbaarheid hebben vergroot, bijvoorbeeld door zelf lezingen te organiseren of een eigen website te creëren. De dag zal worden afgesloten met een algemeen debat met de zaal en de uitreiking van de vertalersprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 15 december de ‘bijzondere’ workshops Portugees-Nederlands en Nederlands-Portugees gehouden.

Symposium, vrijdag 14 december:

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.00 uur:
Ontvangst
10.30 uur:
Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam
10.45 uur:
Film van het Expertisecentrum Literair Vertalen over het gebruik van de nieuwe media door literair vertalers
11.05 uur:
Vertaler Martin de Haan: Schaduwkunstenaars
11.25 uur:
Vertaler Rien Verhoef: Vertaling of vertaler - waar gaat het nou eigenlijk om?
11.45 uur:
Debat Martin de Haan - Rien Verhoef, met inbreng van de zaal
12.30 uur:
Lunch
14.00 uur:
Vertaler en redacteur Michele Hutchison: Kunnen de sociale media vertalers een platform bieden? Heeft het zin? Waar begin je? En hoe doe je het?
14.20 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit het publiek
14.35 uur:
Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, interviewt de vertalers Kiki Coumans, Hester Tollenaar, Katrien Vandenberghe en Bart Vonck, die op verschillende manieren hun eigen zichtbaarheid bevorderen.
15.35 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit het publiek
16.00 uur:
Uitreiking prijzen Nederlands Letterenfonds
17.00 uur:
Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 15 december:

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Er zullen in totaal 10 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

(1) Frans-Nederlands
Martine Woudt
Martin de Haan
(2) Duits-Nederlands
Hilde Keteleer
(3) Engels-Nederlands
Boukje Verheij
Auke Leistra
Jan Pieter van der Sterre
(4) Spaans-Nederlands
Trijne Vermunt
(5) Italiaans-Nederlands
Patty Krone
(6) Portugees-Nederlands
Harrie Lemmens
(7) Nederlands-Frans
Philippe Noble
(8) Nederlands-Duits
Gerd Busse
(9) Nederlands-Engels
Imogen Cohen
Jonathan Reeder
(10) Nederlands-Portugees
Cristiano Zwiesele do Amaral

Rooster workshops:

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.30 uur
workshops
16.30 uur
borrel

Inschrijfformulier

De inschrijving voor de workshops is inmiddels gesloten.
Voor de symposiumdag op vrijdag 14 december kunt u zich nog aanmelden. De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 35,-. Het inschrijfgeld kunt u overmaken zodra uw aanmelding is bevestigd. Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Aanmeldingen voor de workshops kunnen na 21 oktober niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 21 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 18 november te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Partners

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen i.o. of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.

Gepubliceerd: 17 september 2012 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.