Twintigste Literaire Vertaaldagen (Amsterdam)

14 en 15 december 2018

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag vrijdag 14 december)

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam (workshopdag zaterdag 15 december)

Thema: Nieuwe stemmen, oude stemmen - samenwerking baart kunst

De twintigste Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 14 (symposiumdag) en zaterdag 15 december (workshopdag) 2018 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Nieuwe stemmen, oude stemmen - samenwerking baart kunst’.

Relatief nieuwe vertalers en ervaren vertalers - en in één geval een debuterende auteur en een relatief debuterende vertaler - die op enige manier hebben samengewerkt, zullen gedurende de dag over hun samenwerking vertellen.

Sprekers zijn de Vlaamse schrijfster Lize Spit en haar Franse vertaalster Emmanuelle Tardif en de vertalers Emilia Menkveld en Frans Denissen (Italiaans-Nederlands) en Jesse Niemeijer en Frans van Nes (Estisch-Nederlands). Daarnaast wordt plaats ingeruimd voor een optreden van deelnemers aan het CELA Project, een innovatief, tweejarig Europees talentontwikkelingsprogramma voor jonge schrijvers en vertalers, en voor een gesprek, onder leiding van Suze van der Poll, met drie jonge vertalers en een ervaren vertaler van ‘noordse’ literatuur’ die in diverse samenstellingen hebben samengewerkt, Marja-Leena Hellings en Sophie Kuiper (Fins-Nederlands) en Sofie Maertens en Michiel Vanhee (Noors-Nederlands).

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 15 december drie ‘bijzondere’ workshops gehouden, een vertaalworkshop Young Adult-literatuur, een workshop Persklaar maken en een vertaalworkshop Fries-Frans/Duits/Engels.

Symposium, vrijdag 14 december

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.00 uur
Ontvangst
10.30 uur
Opening door Marije de Bie, coördinator Vertalershuis Amsterdam
10.45
Emmanuelle Tardif en Lize Spit
11.15
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.30
Jesse Niemeijer en Frans van Nes
12.00
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
12.15
Filmpjes Vertalersgeluk
12.30
Lunch
14.00
Suze van der Poll met Marja-Leena Hellings, Sophie Kuiper, Sofie Maertens en Michiel Vanhee
14.30
Presentatie CELA-project (Connecting Emerging Literary Artists)
15.00
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.15
Emilia Menkveld en Frans Denissen
15.45
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
16.00
Uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Vertaalprijzen
17.00
Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 15 december

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Er zullen in totaal 11 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

(1) Frans-Nederlands
Kiki Coumans
Katelijne De Vuyst
(2) Engels-Nederlands
Peter Bergsma
Paul van der Lecq
Lette Vos
(3) Duits-Nederlands
Annemarie Vlaming
(4) Italiaans-Nederlands
Hilda Schraa
(5) Spaans-Nederlands
Lisa Thunnissen
(6) Nederlands-Frans
Mireille Cohendy
(7) Nederlands-Duits
Rolf Erdorf
(8) Nederlands-Engels
Laura Vroomen
Liz Waters
(9) Young Adult E-N
Maria Postema
(10) Persklaarmaken
Laura van Campenhout
(11) Fries-Frans/Duits/Engels
Anne Popkema

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.30 uur
workshops
16.30 uur
borrel

De kosten bedragen € 35,- per dag (dus € 70 voor 2 dagen). Het inschrijfgeld voor de symposiumdag kunt u overmaken zodra uw aanmelding is bevestigd. Het betreffende bankrekeningnummer vindt u op het formulier. Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Voor de symposiumdag kunt u zich ook na 20 oktober nog aanmelden, maar aanmeldingen voor de workshops kunnen na die datum niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 16 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 15 november 2018 te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

Het formulier moet worden ingevuld en per e-mail verzonden vóór 15 oktober 2018.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.

Gepubliceerd: 17 september 2018 [ nieuws | vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.