Eenentwintigste Literaire Vertaaldagen (Amsterdam)

13 en 14 december 2019

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag vrijdag 13 december)

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam (workshopdag zaterdag 14 december)

Thema: ‘Vertalen en muziek - het dienen van twee muzen’

De eenentwintigste Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 13 (symposiumdag) en zaterdag 14 december (workshopdag) 2019 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Vertalen en muziek - het dienen van twee muzen’.

Op de symposiumdag zal aandacht worden besteed aan het vertalen en ten gehore brengen van liedteksten in diverse genres, het recht doen in vertaling aan de muzikaliteit van poëzie en prozateksten en de link tussen taal en muziek in het algemeen. Als laatste programmaonderdeel zal aandacht worden besteed aan het vertolken van muziek in gebarentaal.

Sprekers zijn hispanist, literair vertaler en muziekrecensent Maarten Steenmeijer, veelzijdig proza- en poëzievertaler David Colmer, literair vertaler, pianist en musicalorkestleider Lodewijk Busscher, Jacques Brel-vertalers Geert Van Istendael en Koen Stassijns, literair vertaalster en operazangeres Lette Vos, germaniste en Thomas Bernhard-specialiste Barbara Mariacher en gebarentolk Mirjam Stolk, bekend van het Eurovisie Songfestival 2019.

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 14 december drie ‘bijzondere’ workshops gehouden, ‘Hoe verkoop ik mijn werk (en een beetje mijzelf)’, ‘Verschuivende opvattingen over beladen termen’ en ‘Vertalen zonder regels? Over het vertalen van beeld’.

Symposium, vrijdag 13 december

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.00
Ontvangst
10.30
Opening door Marije de Bie, coördinator Vertalershuis Amsterdam
10.45
Maarten Steenmeijer
11.05
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.20
Barbara Mariacher
11.40
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.55
Lette Vos
12.15
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
12.30
Klassieke muziek door Eileen Stevens (viool), Jonathan Reeder (fagot) en Ruud van Odenhoven (piano)
12.45
Lunch
14.15
Jazz- en bluesmuziek door Eileen Stevens (viool), Jonathan Reeder (fagot) en Ruud van Odenhoven (piano)
14.30
David Colmer en Lodewijk Busscher
14.50
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.05
Geert Van Istendael en Koen Stassijns
15.25
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.40
Mirjam Stolk
16.00
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
16.15
Uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Vertaalprijs
17.00
Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 14 december

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Er zullen in totaal 11 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

1. Duits-Nederlands
Wil Hansen
2A. Engels-Nederlands kinder- en jeugdliteratuur
Nan Lenders
2B. Engels-Nederlands algemeen (beginners)
Nicolette Hoekmeijer
2C. Engels-Nederlands poëzie masterclass (gevorderden)
Peter Verstegen
3A. Frans-Nederlands
Gertrud Maes
3B. Frans-Nederlands (gevorderden)
Rokus Hofstede
4. Italiaans-Nederlands poëzie (alle niveaus)
Jan van der Haar
5. Spaans-Nederlands
Brigitte Coopmans
6. Nederlands-Duits
Bettina Bach
7A. Nederlands-Engels
Laura Watkinson
7B. Nederlands-Engels
David Colmer
8. Nederlands-Frans
Isabelle Rosselin

Speciale workshops

9. Hoe verkoop ik mijn werk (en een beetje mijzelf)?
Lidewijde Paris

Literatuur heeft het moeilijk in Nederland, en vertaalde literatuur nog meer. In een interactieve en veelzijdige workshop gaan we onderzoeken waar de problemen zitten en waar mogelijkheden liggen. Onderdelen zullen zijn: hoe schrijf ik een goed leesverslag voor een redacteur of uitgever? Wat mag ik met dat verslag daarna zelf nog doen? Hoe bied ik iets schriftelijk aan dat nog niet vertaald is en hoe pitch ik iets mondeling? Zijn er dan nog andere wegen? Zijn er nog neveninkomsten te bedenken of te organiseren naast het vertalen? Hoe vertel ik in boekwinkels of op leesclubavonden over mijn werk als vertaler, wat vinden lezers leuk en hoe word ik een betere spreker? Kan ik als vertaler ook gaan interviewen en wat zijn dan mijn valkuilen, maar ook: wat is juist mijn voordeel als vertaler van het boek?

10. Verschuivende opvattingen over beladen termen
Jeanne Holierhoek & Cynthia Abrahams
i.s.m. Alphabet Street, gilde voor Zwarte (beeld)Taalkundigen & Wordsmiths

Woorden ondervinden de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. In de afgelopen tijd is daarover heftig gediscussieerd naar aanleiding van de vertalingen van boeken van James Baldwin en Frantz Fanon. In de originele teksten stonden woorden als negro en nègre. Hoe die woorden decennia later te vertalen? Of kunnen ze maar beter onvertaald blijven?
In deze workshop zal de problematiek breder worden benaderd. Te denken valt ook aan termen die te maken hebben met gender, seksuele voorkeur, politieke ideologieën, medische etiketteringen, beroepsaanduidingen enzovoort. Er zijn natuurlijk nog andere invalshoeken denkbaar, waarbij een doorslaggevende rol zal zijn weggelegd voor de belangstelling en praktijkervaring van hen die zich aanmelden.
In een open discussie, waarin ruimte zal zijn voor uiteenlopende argumenten en opvattingen, zullen vragen aan de orde komen als: hoe bestendig is een vertaling, hoe om te gaan met de afstand in tijd tussen origineel en vertaling, met het verschil tussen fictie en non-fictie, met het vertalen van oudere citaten in nieuwere teksten, met termen die qua register zijn gezakt of gestegen, met de keuzeproblemen die een in het origineel opgenomen polyseem woord oproept, met de doelgroep van de vertaling, met de interpretatieruimte die bij de lezer wordt verondersteld, en met het verschil in impact tussen woord en beeld.
Aan hen die willen deelnemen zal worden gevraagd een korte presentatie van acht à tien minuten voor te bereiden over een specifiek onderdeel van dit veelomvattende thema, in overleg met de moderatoren. Via de presentaties - bijvoorbeeld drie per deelonderwerp - zal het debat in hanteerbare fragmenten kunnen worden gevoerd.

11. Vertalen zonder regels? Over het vertalen van beeld
Toon Dohmen

illustratie Toon Dohmen

Graphics novels, strips, getekende boeken, literatuur in beeld… hoe je ze ook noemen wilt, tijdens de workshop onderzoeken we waar je bij het vertalen van beeldtaal zoal mee te maken krijgt. In hoeverre kan beeldtaal een tot dusver ‘onbekende’ schrijftaal worden genoemd? Kan van beeldtaal worden gezegd dat deze, net zo goed als de buitenlandse stemmen uit de wereldliteratuur die de Nederlandse taal en literatuur hebben verrijkt, een heel eigen perspectief op de werkelijkheid biedt, op de vraag hoe die werkelijkheid in elkaar zit en hoe die het best weergegeven kan worden? Het geschreven woord volgt, zoals bekend, graag letterlijk de regels. Als kijken vertalen is, kunnen de regels dan overboord?

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.30 uur
workshops
16.30 uur
borrel

De kosten bedragen € 35,- per dag (dus € 70,- voor 2 dagen).

Aanmelding en deelname symposiumdag

Het inschrijfgeld voor de symposiumdag kunt u overmaken zodra uw aanmelding is bevestigd. Het betreffende bankrekeningnummer vindt u in de bevestiging. Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd.

U kunt zich t/m 8 december en zolang er plaats is aanmelden voor deelname aan de symposiumdag.

Aanmelding en deelname workshopdag

U kunt zich t/m 13 oktober aanmelden voor een workshop. Wij kunnen uw deelname aan een workshop pas op 16 oktober definitief bevestigen; voor workshops waar het aantal aanmeldingen te groot is, zal een selectie gemaakt worden.

Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd.

Bij uw bevestiging van deelname sturen we ook de te vertalen tekst of opdracht ter voorbereiding van de workshop per e-mail. Het gaat hierbij niet om een proefvertaling! De vertaling dient uiterlijk 15 november 2019 te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool.

Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, of als de (vertaal-)opdracht ter voorbereiding van de workshop niet op tijd is ingeleverd, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien, en het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Gepubliceerd: 18 september 2019 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.