Lago di Como, Vasco di Gama

Door Peter Bergsma

Peter Bergsma

Aan het slot van mijn laatste opening van de Vertaaldagen citeerde ik boven staande woorden van Wim Kan zaliger, ‘Lago di Como, Vasco di Gama,’ oftewel: ‘Er is en tijd van komen en een tijd van gaan.’ Hoewel ik nog tot halverwege juli af en toe in het Vertalershuis zal zijn om dingen af te ronden, ben ik op 27 juni jongstleden officieel met pensioen gegaan als directeur van het Vertalershuis Amsterdam.

Toen ik op 1 maart 1997 aantrad als directeur van het nieuwe, uitgebreide Vertalershuis, was de taakomschrijving min of meer een onbeschreven blad. Natuurlijk werd ik verantwoordelijk gesteld, samen met de bureaumedewerker en de huismeester, voor het reilen en zeilen van het huis en, meer in het algemeen, voor het ‘bevorderen van de kwaliteit van vertalingen van Nederlandse literatuur’, maar het was grotendeels aan mij om dat verder in te vullen; die vrijheid heeft me in de gelegenheid gesteld mijn eigen droombaan te creëren, een droombaan die me veelvuldig in staat stelde mijn kennis en ervaring te delen met vertaalcollega’s in en uit het Nederlands en me de gelegenheid bood in binnen- en buitenland mijn organisatorische driften uit te leven. Tegelijkertijd kon ik, omdat het een parttime baan van drie dagen was, ook zelf volop blijven vertalen en zodoende voeling te blijven houden met het vak.

Omdat dat lang niet alleen mijn eigen verdienste is, durf ik te stellen dat het Vertalershuis Amsterdam zich de afgelopen twee decennia een sleutelrol heeft verworven in de Nederlandse vertaalwereld, als organisator van vertaalworkshops, als hoofdorganisator van de Literaire Vertaaldagen, die dit jaar hun twintigste verjaardag zullen vieren, als ontmoetingsplek voor binnen- en buitenlandse vertalers, als locatie voor langjarige vertaalateliers zoals het ‘Atelier de Traduction d’Amsterdam’ en, in voorkomende gevallen, als dependance van de Vertalersvakschool.

Na 21 jaar wordt het tijd voor een frisse blik, een nieuwe koers, en ik geef mijn verrekijker en roer vol vertrouwen over aan mijn opvolger, Marije de Bie.

Ik dank iedereen met wie ik de afgelopen 21 jaar heb mogen samenwerken, mijn naaste collega’s in het Vertalershuis, mijn collega’s van eerst het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en later het Nederlands Letterenfonds, de eindeloze stoet buitenlandse vertalers die ik in de Van Breestraat aan me voorbij heb zien trekken en van wie velen vrienden geworden zijn en alle collega’s uit binnen- en buitenland die zich steeds weer voor mijn karretje hebben laten spannen door het geven van workshops en het houden van lezingen tijdens de Vertaaldagen of elders. Het ga jullie goed en we komen elkaar ongetwijfeld weer tegen want ik mag dan directeur af zijn, met vertalen hoop ik nog tot in lengte van jaren door te gaan.

Gepubliceerd: 12 juli 2018 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.