Inrichting master literair vertalen ondersteund door Comité van Ministers

In maart berichtte de Taalunie dat het Comité van Ministers van de Taalunie een onderzoek naar de haalbaarheid van een masterprogramma literair vertalen ondersteunt. Het is de bedoeling is dat deze opleiding zowel in Nederland als in Vlaanderen een plek zal vinden. Het samenwerkingsverband van decanen van Nederlandse Letterenfaculteiten heeft er nu mee ingestemd dat deze master literair vertalen in eerste instantie in Utrecht wordt opgericht met steun van andere universiteiten. Dit houdt in dat er nu concreet aan het werk kan worden gegaan met het opzetten van deze masteropleiding.

De wens om Nederlandse en eventueel ook buitenlandse letterenstudenten een vervolgopleiding in literair vertalen aan te bieden komt voort uit het Vertaalpleidooi *Overigens schitterend vertaald. Hierin werd gesignaleerd dat de beroepsgroep van vertalers aan het vergrijzen is en de kwaliteit onder druk staat, terwijl er een groeiende vraag is naar gekwalificeerde vertalers. Een nieuwe vertaalopleiding werd aangewezen als de enige manier om aanwas van vertalers en zorg voor kwaliteit te waarborgen.

Als het onderzoek naar de haalbaarheid is afgerond wil het Comité van Ministers tot 100.000 per jaar bijdragen voor een opstartfase van drie jaar.

Over het Vertaalpleidooi

Het pleidooi Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur is een initiatief van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, de Nederlandse Taalunie en het Expertisecentrum Literair Vertalen. Voor meer informatie: www.vertaalpleidooi.nl

Gepubliceerd: 19 mei 2009 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.