Literaire Vertaaldagen 2022

Vertalen is een leven lang leren

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022 vindt de drieëntwintigste editie van de Literaire Vertaaldagen plaats. De symposiumdag zal dit jaar in het teken staan van de vraag welke kennis binnen en buiten het bereik van een literair vertaler ligt. Vertalen is immers een leven lang leren.

Het programma van de symposiumdag in de Rode Hoed te Amsterdam en de workshopdag in het Amsterdams Lyceum zal begin april bekend worden gemaakt, waarna de inschrijving wordt geopend.

Welke kennis ligt binnen en buiten het bereik van een literair vertaler?

Kennis, ontwikkeling en blinde vlekken

Als literair vertaler moet je van alle markten thuis zijn en je levenslang blijven ontwikkelen op de meest uiteenlopende gebieden. Een boek staat in een lange literaire traditie en is ingebed in een bepaalde historische, geografische, maatschappelijke, sociologische en psychologische context, waardoor elke tekst vraagt om kennis en begrip van veel meer dan alleen de brontaal. Vertalers kunnen hierbij terugvallen op hun eigen gereedschapskist, maar stuiten ook op onderwerpen waarvan ze weinig tot niets weten, of op specifiek jargon waarin ze niet thuis zijn. Bij elk nieuw project moeten vertalers bereid zijn om de lacunes in hun kennis aan te vullen. En dan zijn er nog de ‘blinde vlekken’, de kennis die vertalers ontberen zonder zich daarvan bewust te zijn. Per definitie ben je blind voor je eigen valkuilen, dus hoe kun je daar tegenwicht aan bieden?

Het voortdurend verkrijgen van nieuwe kennis en begrip vraagt om een bijzondere, maar voor de meeste vertalers gelukkig bevredigende inspanning, die bovendien nog verder gaat dan alleen het vertaalde boek. Kennis betekent ook macht, en ingewijd zijn in het boekenvak heeft een bepalende invloed op de positie van een vertaler in het literaire veld.

tekening van universeel mens

Inhoud programma

Op de Vertaaldagen onderzoeken we het brede spectrum van terreinen waarin vertalers zich verdiepen om een literair werk recht te doen, bieden we ze nieuw gereedschap en gaan we op zoek naar mogelijke blinde vlekken. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder andere:

  • kennis van hedendaagse populaire cultuur tegenover literaire bagage;
  • vertaalhulpmiddelen van uiteenlopende aard;
  • de ervaringen en perspectieven die een vertaler zelf meebrengt;
  • inlevingsvermogen en inzicht in de boekenmarkt.

Inschrijving Literaire Vertaaldagen 2022

Het programma van de symposiumdag en de workshopdag zal begin april bekend worden gemaakt op de online kanalen van het Nederlands Letterenfonds en het Vertalershuis, waarna de inschrijving geopend wordt. De organisatie verheugt zich erop u in groten getale en in levenden lijve te mogen verwelkomen in de Rode Hoed en het Amsterdams Lyceum!

Voor nu kunnen de volgende dagen vast in de agenda worden genoteerd:

  • Vrijdag 1 juli: Symposiumdag in de Rode Hoed, Amsterdam
  • Zaterdag 2 juli: Workshopdag in het Amsterdams Lyceum, Amsterdam

Literaire Vertaaldagen

De Literaire Vertaaldagen zijn bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

16-03-2022 in nieuws


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden.

The Translators’ House in Amsterdam welcomes translators from Dutch into any language, who want to improve or maintain their language skills and their knowledge of Dutch culture. More information...

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
t. +31 20 470 97 40
f. +31 20 470 97 41
e. vertalershuis@letterenfonds.nl

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.