Grote Vertaaldag: Vertalen, een hele kunst

Op Zaterdag 17 mei 2008 vindt in het Trippenhuis KNAW op Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam de Grote Vertaaldag plaats.

Met onder anderen Cees Nooteboom, Bindervoet & Henkes, Bartho Kriek, Miedema en Damsma, Marjan Hof, Philip Freriks en vertaalworkshops in vijf talen, een vertaalestafette en de aanbieding van een Vertaalpleidooi aan minister Plasterk.

Vertalers staan altijd in de schaduw van hun werk. Daar moet wat aan gebeuren! Vertalen is een kunst, een vak en een wetenschap. In de literaire wereld klinkt de roep om heroprichting van een goede universitaire vertaalopleiding, waarbij in het bijzonder het culturele belang van het literair vertalen wordt onderstreept. 2008 is het Europese jaar van de interculturele dialoog en Amsterdam is dit jaar Wereldboekenstad. Goede redenen om een Grote Vertaaldag te organiseren die het belangrijke werk van de vertaler in de schijnwerpers zet.

De Grote Vertaaldag mikt op een breed publiek. Aan het begin en aan het eind van de middag is het programma plenair, en tussendoor zijn er twee reeksen parallelsessies. Eerst vijf vertaalworkshops Vertalen in de krant, vervolgens vijf parallelsessies In de keuken van het vertalen. Aan het eind van de dag wordt een Vertaalpleidooi aangeboden aan minister Plasterk. Hierin wordt gepleit voor de heroprichting van een universitaire vertaalopleiding.

Aan de Vertaaldag is een Vertaalwedstrijd gekoppeld. Deze wedstrijd wordt uitgeschreven in samenwerking met NRC Handelsblad. De Vertaalwedstrijd verschijnt vrijdag 4 april in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad met een oproep aan de lezers om mee te doen. Vertalingen kunnen worden ingezonden tot 18 april. Na 4 april staat de Vertaalwedstrijd verderop op deze site.

De Grote Vertaaldag is een initiatief van de Horizon Cultuurstichting en wordt georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten in samenwerking met het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds NLPVF, het Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de VvL/werkgroep vertalers. De Grote Vertaaldag wordt gerealiseerd met steun van de Taalunie en de Stichting LIRA.

Meer informatie

Het programma van de Grote Vertaaldag, een toelichting op dat programma, bestelformulier en een toelichting op de Vertaalwedstrijd vindt u op www.verstigt.nl

Gepubliceerd: 4 april 2008 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.