Gebruikersonderzoek vertalers uit het Nederlands

Begin 2018 heeft onderzoeksbureau IVA Onderwijs in opdracht van het Nederlands Letterenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van het fonds.

Het onderzoek richtte zich primair op de periode 2016-2017 en bestond uit drie enquêtes onder verschillende doelgroepen, waaronder de ‘geaccrediteerde’ vertalers van Nederlandse literatuur.

Onderzocht werd de mate van bekendheid met en tevredenheid over de communicatie, de voor het buitenland relevante subsidieregelingen en de programma’s en activiteiten van het fonds. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar het Vertalershuis Amsterdam. Ook is onderzocht hoe de vertalers het belang van de activiteiten van het Vertalershuis Amsterdam en het Letterenfonds waarderen, en hoe men de rol van het Letterenfonds ziet binnen het (internationale) literair bedrijf.
Lees verder op letterenfonds.nl

Gepubliceerd: 1 september 2018 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.