Expertisecentrum Literair Vertalen 2008-2012

Het Steunpunt Literair Vertalen gaat in de periode 2008-2012 verder onder de naam Expertisecentrum Literair Vertalen, een samenwerkingsband van de Universiteit Utrecht en de Lessius Hogeschool Antwerpen. Net als het huidige Steunpunt Literair Vertalen zal het expertisecentrum zorgen voor opleiding en expertisebevordering van literair vertalers, zowel vertalers die buitenlands werk in het Nederlands vertalen, als vertalers die uit het Nederlands vertalen.

Het expertisecentrum werkt samen met het (Nederlands) Fonds voor de Letteren, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelstellingen en noden van het letterenbeleid van Nederland en Vlaanderen.

Meer informatie vindt u op www.literairvertalen.org

Gepubliceerd: 14 december 2007 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.