De Europese vertalersfabriek

Europa, een cultureel mozaïek dat sinds jaar en dag wordt verenigd door een intensieve uitwisselingstraditie, ziet zich momenteel voor een grote uitdaging geplaatst: het behoud van de linguïstische diversiteit. Literair vertalen is de kern van de interculturele dialoog: om een andere cultuur te kunnen begrijpen, is het nodig de boeken van die cultuur te lezen. En om de ‘taal van Europa’ die het vertalen is levend te houden, is de opleiding van literair vertalers een onmisbaar instrument.

In deze context hebben zes partners besloten hun krachten te bundelen in het programma De Europese vertalersfabriek/La Fabrique européenne des traducteurs.

Dit programma heeft tot doel om tijdens tweetalige workshops jonge vertalers die aan het begin van hun carrière staan de gelegenheid te geven samen te werken met ervaren vertalers en het vertaal- en uitgeeflandschap in de twee landen beter te leren kennen. Elke workshop duurt negen weken, die achtereenvolgens worden doorgebracht in de vertalershuizen van twee partners van het netwerk. De kandidaten dienen een vertaalproject voor te leggen in de vorm van een lange, nog niet eerder vertaalde tekst. Dit kan een boek, essay of novelle zijn. Van deze tekst moet een proefvertaling worden gemaakt van 20 bladzijden. De kwaliteit van het vertaalproject en de daaruit gemaakte proefvertaling is bepalend voor de keuze van de zes deelnemers aan de workshop. De deelnemers zullen een vergoeding ontvangen voor hun reis- en verblijfskosten.

Het programma

Tijdens elke workshop werken drie vertalers in een bepaalde taal samen met drie vertalers uit die taal. Zij kunnen profiteren van een drievoudig mentoraat:

  • Een ‘verticaal’ mentoraat, dankzij de aanwezigheid van twee ervaren vertalers in en uit dezelfde taal, die de werkzaamheden begeleiden.
  • Een ‘horizontaal’ mentoraat, waarin beginnende vertalers samenwerken, zodra de groep eenmaal is gevormd, aan een vertaling in en uit dezelfde taal. Op deze manier profiteert elke deelnemer tijdens zijn werkzaamheden van de competentie van een moedertaalspreker, wat een doorslaggevende wederzijdse verrijking betekent.
  • Een beroepsmatige integratie in het uitgeefbedrijf: tijdens elke workshop zullen ten minste acht ontmoetingen plaatsvinden met spelers in het boekenvak: auteurs, uitgevers, redacteuren van uitgeverijen en literaire tijdschriften, vertegenwoordigers van vertalersverenigingen.

Tot besluit van de workshops zullen twee openbare voorlezingen plaatsvinden van de teksten die tijdens de workshops zijn vertaald (eenmaal in elk land). De presentaties in beide talen zullen worden voorbereid onder leiding van een beroepsregisseur.

Van de vertaalde teksten zal een tweetalige bloemlezing worden gepubliceerd, in een papieren oplage van 300 papieren exemplaren en op het internet.

In januari en februari 2013 gaat in respectievelijk Amsterdam en Arles een cursus Frans-Nederlands en Nederlands-Frans van start, georganiseerd door het Vertalershuis Amsterdam en het Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) in Arles. Gegadigden kunnen zich tot uiterlijk 10 september 2012 aanmelden bij Vertalershuis Amsterdam (p.bergsma@letterenfonds.nl) of CITL (contact@fabrique-traducteurs.org) Zie ook: www.fabrique-traducteurs.org

Gepubliceerd: 21 maart 2012 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.