Aanbevelingen van het Civil Society Platform on Multilingualism

Door Peter Bergsma

Het Civil Society Platform on Multilingualism, in 2009 opgericht op instigatie van de Europese Commissie, heeft een rapport met aanbevelingen gepubliceerd. Dit in het Engels gestelde rapport is te vinden op de website van de Europese Commissie (zie onder voor link). De aanbevelingen van de werkgroep ‘Translation and Terminology’, waarvan onder andere de Europese vertalersraad CEATL en het Europese netwerk van vertalershuizen RECIT deel uitmaakten, zijn te vinden op pagina 58 e.v.

Hier volgt een samenvatting van de aanbevelingen van de werkgroep:

  • Om de Europese vertaalmarkt, waar gemiddeld ruim 60% van alle vertalingen Engels als brontaal heeft, meer in evenwicht te brengen, dient de EU lidstaten aan te moedigen tot en te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, zoals het verzamelen van gegevens over boekpublicaties met vermelding van de brontaal en de naam van de vertaler. Deze gegevens dienen regelmatig te worden geactualiseerd en in brede kring te worden verspreid.
  • Zowel op nationaal als EU-niveau dienen maatregelen te worden getroffen om literaire vertalingen uit minder gebruikte talen in het Engels en andere veelgebruikte talen te bevorderen.
  • In toekomstige cultuurprogramma’s van de EU dient ruimte worden geschapen voor het bevorderen van de verspreiding en de kwaliteit van literaire vertalingen.
  • Er dienen initiatieven te worden genomen voor het vergroten van de zichtbaarheid van literair vertalers om hun marktpositie te vergroten en meer recht te doen aan het culturele belang van hun werk.
  • In overeenstemming met de Conventie van Bern, die door alle Europese landen is ondertekend, dienen literaire vertalingen als oorspronkelijke werken te worden beschouwd. De wettelijke positie van de vertaler als auteur dient beter te worden beschermd. De Verklaring van Nairobi kan hiervoor het uitgangspunt vormen.
  • Het inrichten van academische literaire vertaalopleidingen in Europa, gebaseerd op gemeenschappelijke criteria, dient te worden bevorderd. Voor het geven van de colleges dienen ervaren literair vertalers te worden ingeschakeld.
  • Om de verblijfs- en researchmogelijkheden voor literair vertalers te vergroten dienen Europese vertalershuizen structurele Europese subsidie te ontvangen.
  • Er dient een Europees fonds voor mobiliteitsbeurzen te komen voor literair vertalers uit de EU en voor vertalers die uit EU-talen vertalen.
  • Het stichten van vertalershuizen in landen waar deze ontbreken dient te worden bevorderd, in overeenstemming met de Meertaligheidsresolutie van de Europese Raad.

Meer informatie:

Gepubliceerd: 1 september 2011 [ nieuws ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.org.