Inschrijfformulier Vertaaldagen 2019

Ondergetekende,


wel niet


De kosten bedragen € 35,- per dag (dus € 70,- voor 2 dagen). Zodra uw aanmelding is bevestigd kunt u het inschrijfgeld voor de symposiumdag overmaken naar:

  • IBAN: NL16INGB0667214135
  • BIC: INGBNL2A
  • T.n.v. Nederlands Letterenfonds te Amsterdam, o.v.v. Symp. Lit. Vertaaldagen 2019

Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Voor de symposiumdag kunt u zich ook na 20 oktober nog aanmelden, maar aanmeldingen voor de workshops kunnen na die datum niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 16 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 15 november 2019 te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.


(Dit bevestigt dat u een mens bent en geen machine)

* Verplichte velden

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Literatuur Vlaanderen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Vertalershuis Amsterdam
Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl