Zeventiende Literaire Vertaaldagen (Amsterdam)

11 en 12 december 2015

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag vrijdag 11 december)

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam (workshopdag zaterdag 12 december)

Thema: Verzinnen wat er staat

De zeventiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 11 (symposiumdag) en zaterdag 12 (workshopdag) december 2015 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Verzinnen wat er staat’.

Soms heb je als vertaler geen idee wat er in je brontekst staat en valt daar evenmin achter te komen, bijvoorbeeld omdat de auteur je vraag niet snapt of dood is. En soms weet je heel goed wat er staat maar kun je dat in je eigen taal niet zomaar letterlijk opschrijven. In het eerste geval zul je gewoon moeten verzinnen wat er staat, in het tweede zul je een vrij maar geloofwaardig equivalent moeten verzinnen. Het aloude vertalersadagium ‘Vertalen wat er staat’ blijkt dus niet altijd werkbaar.

De vertalers Alain Van Crugten (Nederlands-Frans), Luk Van Haute (Japans-Nederlands), Aai Prins (Russisch-Nederlands), Marjolein Storm (Nederlands-Duits) en het vertalersduo Harm Damsma en Niek Miedema (Engels-Nederlands) zullen elk op hun beurt een aspect behandelen dat met het thema verband houdt, variërend van het vertalen van straattaal en dialect en de op het eerste gezicht vaak onnavolgbare taal van Hugo Claus, Tom Lanoye en Velimir Chlebnikov tot het vinden van equivalenten voor uitingen in een taal en cultuur die ver afstaan van de onze, de Japanse. Harrie Lemmens, voor wie ‘vertalen is verzinnen wat er staat’ een lijfspreuk is, zal na de laatste spreker zijn licht over de dag laten schijnen. De symposiumdag wordt besloten met de uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Prijs voor de vertaler als cultureel bemiddelaar.

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 12 december twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een workshop ‘Professionalisering’ onder leiding van Isabel Hessel en Manon Smits en een workshop ‘Voorlezen uit eigen (vertaal)werk’ onder leiding van Agnes Bergmeijer.

Symposium, vrijdag 11 december

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.00 uur:
Ontvangst
10.30 uur:
Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam
10.45 uur:
Aai Prins, over het vertalen van Velimir Chlebnikov
11.05 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.20 uur:
Luk Van Haute, over vertalen uit het Japans
11.40 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.55 uur:
Marjolein Storm, over politieke vertaalbeslissingen
12.15 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
12.30 uur:
Lunch
14.00 uur:
Spel onder leiding van Astrid Huisman
14.30 uur:
Alain Van Crugten, over het vertalen van Claus en Lanoye
14.50 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.05 uur:
Harm Damsma en Niek Miedema, over het vertalen van straattaal en dialect
15.25 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.40 uur:
Harrie Lemmens, samenvatting en commentaar
15.50 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
16.00 uur:
Uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Prijs voor de vertaler als cultureel bemiddelaar
17.00 uur:
Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 12 december

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Er zullen in totaal 10 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

(1) Frans-Nederlands
Marianne Kaas
Liesbeth van Nes
(2) Duits-Nederlands
Jaap van Vredendaal
(3) Engels-Nederlands
Iannis Goerlandt
Lisette Graswinckel
Rien Verhoef
(4) Spaans-Nederlands
Eugenie Schoolderman
Maarten Steenmeijer
(5) Italiaans-Nederlands
Yond Boeke
(6) Nederlands-Frans
Olivier van Wersch-Cot
(7) Nederlands-Duits
Rainer Kersten
(8) Nederlands-Engels
Susan Massotty
Laura Watkinson
(9) Professionalisering
Isabel Hessel
Manon Smits
(10) Voorlezen uit eigen (vertaal)werk
Agnes Bergmeijer

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.30 uur
workshops
16.30 uur
borrel

De kosten bedragen € 35,- per dag (dus € 70 voor 2 dagen). Het inschrijfgeld voor de symposiumdag kunt u overmaken zodra uw aanmelding is bevestigd. Het betreffende bankrekeningnummer vindt u op het formulier. Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Voor de symposiumdag kunt u zich ook na 20 oktober nog aanmelden, maar aanmeldingen voor de workshops kunnen na die datum niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 20 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 15 november 2015 te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

Het formulier moet worden ingevuld en per e-mail verzonden vóór 18 oktober 2015.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.

Gepubliceerd: 15 september 2015 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.