Zesde Literaire Vertaaldagen (Utrecht)

10 en 11 december 2004

Locatie: Drift 21, Utrecht

De zesde Literaire Vertaaldagen zullen worden gehouden op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2004. De symposiumdag is dit jaar gewijd aan 'de meermansvertaling', een actueel onderwerp waarop vijf leden van vaste of gelegenheidsformaties hun visie zullen geven. Daarnaast zal de visie van het Fonds voor de Letteren worden belicht. De symposiumdag zal worden besloten met een lezing van de Vlaamse schrijver en vertaler Bart Moeyaert. De zaterdag staat traditiegetrouw in het teken van vertaalworkshops, met als bijzondere workshops Deens-Nederlands en Nederlands-Deens.

Symposium, vrijdag 10 december:

10.15 uur
Ontvangst
11.00 uur
Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam
11.15 uur
Atelier d'Amsterdam. Als één man achter de tekst
11.45 uur
Sylvia Dornseiffer over de visie van het Nederlandse Fonds voor de Letteren op het verschijnsel 'meermansvertaling'
12.15 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.30 uur
Lunch
13.30 uur
Rob Kuitenbrouwer over de werkwijze van vertalersteam 'Bookmakers'
14.00 uur
Marjan Hof. Portret van drie vertalers als jonge kunstenares
14.30 uur
Frits van der Meij over de in groepsverband vervaardigde nieuwe bijbelvertaling
15.00 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.30 uur
Pauze
16.00 uur
Bart Moeyaert over zijn ervaringen met vertalers en vertalingen
17.00 uur
Borrel

Na afloop van de lezing van Bart Moeyaert zal op verzoek van de Vereniging voor Letterkundigen en de Literaire Uitgevers Groep het nieuwe modelcontract voor vertalingen officieel worden ondertekend

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. U kunt zich van deze aanpassingen op de hoogte stellen via: www.nlpvf.nl, www.fondsvoordeletteren.nl en www.literairvertalen.org

Workshops, zaterdag 11 december:

Er zullen in totaal tien verschillende workshops worden gehouden, waarvan er enkele worden gemodereerd door vertaalduo's. Voor Frans-Nederlands en Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname twee workshops voorzien:

(1) Frans-Nederlands
Marjan Hof / Jeanne Holierhoek
(2) Duits-Nederlands
Wil Boesten
(3) Engels-Nederlands
Karina van Santen & Martine Vosmaer / Harm Damsma & Niek Miedema
(4) Spaans-Nederlands
Stefaan van den Bremt
(5) Italiaans-Nederlands
Yond Boeke & Patty Krone
(6) Deens-Nederlands
Gerard Kruisman
(7) Nederlands-Frans
Jan Mysjkin & Pierre Galissaires
(8) Nederlands-Duits
Monika Götze / Christiane Kuby
(9) Nederlands-Engels
Ina Rilke
(10) Nederlands-Deens
Aino Roscher Kristensen

Rooster workshops

10.30 – 12.30 uur
workshops
12.30 – 13.30 uur
lunch
13.30 – 16.00 uur
workshops
16.00 - 16.30 uur
evaluatie, met aansluitend borrel

Organisatie

De Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door de Stichting LIRA, het Vertalershuis/Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, het Nederlandse Fonds voor de Letteren, het Vlaamse Fonds voor de Letteren, de Nederlandse Taalunie en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis, met facilitaire medewerking van de Universiteit Utrecht. Verdere informatie en dit inschrijfformulier vindt u op de websites www.fondsvoordeletteren.nl, www.nlpvf.nl en www.literairvertalen.org.

Inschrijving

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, kan de betrokkene worden verzocht van deelname af te zien. Bij een eventuele numerus clausus voor een bepaalde workshop genieten vertalers met beroepservaring voorrang. Een aantal in het buitenland woonachtige vertalers uit het Nederlands kan in aanmerking komen voor een reis- en verblijfskostenvergoeding. Toekenning geschiedt in volgorde van aanmelding.

Locatie

De symposiumdag en de workshops zullen plaatsvinden op Drift 21, op ongeveer 10 minuten loopafstand van het Centraal Station. Bus 2 (Kanaleneiland), 8 (Overvecht) en 11 (Uithof) stoppen op het Janskerkhof, vlakbij de Drift.

Gepubliceerd: 1 oktober 2004 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.