Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2012

De veertiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 14 (symposiumdag) en zaterdag 15 (workshopdag) december 2012 in Amsterdam. Thema van de symposiumdag is dit jaar ‘Schaduw of schijnwerper - de zichtbaarheid van de vertaler’. De Vertaaldagen sluiten hiermee aan op initiatieven van het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen om de literair vertaler meer publieke zichtbaarheid te geven, respectievelijk met de jaarlijkse Vertalersgeluktoernee en de jaarlijkse Vertaalslagavond, en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het imago van het vertalen en het versterken van de culturele en economische positie van de vertaler.

Twee ervaren vertalers, Martin de Haan en Rien Verhoef, zullen tijdens een voordracht hun verschillende visies op het vergroten van de zichtbaarheid toelichten en daarna met elkaar in debat gaan. Michele Hutchison, literair vertaler Nederlands-Engels en redacteur bij Uitgeverij De Arbeiderspers, zal een voordracht houden over moderne manieren van zichtbaarheidsbevordering, zoals Twitter en Facebook. Ten slotte zal Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, vier vertalers interviewen die elk op hun eigen manier hun zichtbaarheid hebben vergroot, bijvoorbeeld door zelf lezingen te organiseren of een eigen website te creëren. De dag zal worden afgesloten met een algemeen debat met de zaal en de uitreiking van de vertalersprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 15 december de ‘bijzondere’ workshops Portugees-Nederlands en Nederlands-Portugees gehouden.

Programma en inschrijfformulieren worden medio september gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlands Letterenfonds (www.letterenfonds.nl), het Vlaams Fonds voor de Letteren (www.vfl.be), de Vereniging van Letterkundigen (www.vsenv.nl) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Locaties

Symposiumdag 14 december
De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Workshopdag 15 december
Montessori Lyceum Amsterdam
Pieter de Hoochstraat 59
1071 ED Amsterdam

Gepubliceerd: 6 juli 2012 [ nieuws | vertaaldagen ]

Reageer

Mocht dit de eerste keer zijn dat u een reactie schrijft, dan moet uw reactie eerst worden goedgekeurd voordat deze op de site verschijnt. Deze pauze is ingelast om het nare spammers wat lastiger te maken. Dank voor uw geduld.


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.