Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2009

De elfde Literaire Vertaaldagen zullen worden gehouden op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2009 in Utrecht. Thema is dit jaar ‘Leren vertalen - vertalen leren: de pedagogiek van het vertalen.’ Centrale vraag zal zijn hoe het in een allengs vergrijzende vertalerswereld gesteld is met de aanwas van nieuw talent en hoe deze aanwas op een optimale manier bevorderd kan worden. Het onderwerp zal van beide kanten door ervaringsdeskundigen worden belicht, dus door zowel vertaaldocenten als vertalers die ervaring hebben opgedaan met enigerlei vorm van vertaalopleiding. Aan het eind van de middag zal een evaluerend tafelgesprek met alle sprekers plaatsvinden en wordt het publiek gelegenheid geboden met hen van gedachten te wisselen.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden dit jaar een ‘bijzondere’ workshop Nederlands-Spaans en Zweeds-Nederlands georganiseerd.

Wie in de bestanden van de werkgroep Vertalers van de (Nederlandse) Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds is opgenomen, ontvangt automatisch een inschrijvingsformulier. Overige belangstellenden kunnen dit vinden op de websites van de verschillende fondsen en instellingen. De inschrijfformulieren zullen medio september worden rondgestuurd en tegelijkertijd worden gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren (www.fondsvoordeletteren.nl en www.fondsvoordeletteren.be) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of van het literair vertalen hun beroep willen maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door de Stichting LIRA, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds/Vertalershuis Amsterdam, de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en de Nederlandse Taalunie. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Gepubliceerd: 3 juli 2009 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.