Vijftiende Literaire Vertaaldagen (Amsterdam)

13 en 14 december 2013

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag 13 december)

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam (workshopdag 14 december)

Thema: De vertaler als rentmeester

De vijftiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 13 (symposiumdag) en zaterdag 14 (workshopdag) december 2013 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘De vertaler als rentmeester’.

Een aantal vragen zal daarbij aan de orde komen: in hoeverre zien vertalers het als hun taak de rijkdom van de doeltaal te bewaren en te ‘begieten’ met invloeden uit de brontaal? Schrikken zij ervoor terug even creatief te zijn als de te vertalen auteur, met het oog op de redacteur, de lezer of de criticus? Gaan ze bij het vertalen van ouder werk de brontaal verbeteren, opsmukken of moderniseren uit vrees dat hun vertaling de lezer anders niet zal aanspreken? En hoe gaan ze om met straattaal, schuttingtaal en opzettelijke registerbreuken?

Drie individuele sprekers en een duo zullen zich, elk vanuit hun eigen perspectief, over het thema buigen: Annelies Jorna, vertaler van kinder- en jeugdliteratuur, vertaler Arthur Langeveld gaat in op het vertalen Russische klassieken in modern Nederlands, Iannis Goerlandt en Daniël Rovers van wie eerder dit jaar de vertaling verscheen van The Pale King (De bleke koning) van David Foster Wallace en Frits van der Meij, uitgever van Uitgeverij Athenaeum-Polak&Van Gennep en voormalig vertaler, coördinator en uitgever van De Nieuwe Bijbelvertaling. ‘Uitsmijter’ is veel vertaald auteur Gerbrand Bakker. De symposiumdag wordt besloten met de uitreiking van de vertalersprijs van het Nederlands Letterenfonds.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 14 december de ‘bijzondere’ workshops Catalaans-Nederlands en Nederlands-Catalaans gehouden.

Symposium, vrijdag 13 december

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Programma

10.15 uur:
Ontvangst
11.00 uur:
Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam
11.15 uur:
Vertaler Annelies Jorna: Jongerentaal? Doe normaal!
11.40 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
11.55 uur:
Vertaler Arthur Langeveld: van Gebroeders tot Broers - oude Russen in modern Nederlands
12.20 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
12.30 uur:
Lunch
14.30 uur:
Vertalers Iannis Goerlandt en Daniël Rovers: Allememaggies - over De bleke koning van David Foster Wallace
15.00 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit de zaal
15.15 uur:
Uitgever Frits van der Meij: De vertaler als persklaarmaker - mag een vertaler zijn auteur verbeteren?
15.40 uur:
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen uit het publiek
16.00 uur:
Schrijver Gerbrand Bakker: De koningin heeft drie kleinzoons, hoor
16.30 uur:
Uitreiking van de Nederlands Letterenfonds Prijs voor de vertaler als cultureel Bemiddelaar
17.00 uur:
Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 14 december

Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Er zullen in totaal 10 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

(1) Frans-Nederlands
Hester Tollenaar
Rokus Hofstede
(2) Duits-Nederlands
José Rijnaarts
(3) Engels-Nederlands
Tjadine Stheeman
Johan Hos
Rob van der Veer
(4) Spaans-Nederlands
Corrie Rasink
Peter Gelauff
(5) Italiaans-Nederlands
Els van der Pluijm
(6) Catalaans-Nederlands
Frans Oosterholt
(7) Nederlands-Frans
Isabelle Rosselin
(8) Nederlands-Duits
Christiane Kuby
(9) Nederlands-Engels
Michele Hutchison
Sam Garrett
(10) Nederlands-Catalaans
Maria Rosich

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.30 uur
workshops
16.30 uur
borrel

Inschrijfformulier

Wij werken dit jaar weer met een digitaal inschrijfformulier. U vindt dit op deze pagina:

http://www.vertalershuis.nl/vertaaldagen/2013/

Het formulier moet worden ingevuld en per e-mail verzonden vóór 21 oktober 2013.

De kosten bedragen € 35,- per dag (dus € 70 voor 2 dagen). Het inschrijfgeld voor de symposiumdag kunt u overmaken zodra uw aanmelding is bevestigd. Bij eventuele annulering zal uw inschrijfgeld voor de symposiumdag na 1 december niet meer worden gerestitueerd. Het inschrijfgeld voor de workshops dient u pas over te maken na onze bevestiging dat u in een workshop bent ingedeeld. Op dat moment is uw aanmelding definitief en zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd. Voor de symposiumdag kunt u zich ook na 21 oktober nog aanmelden, maar aanmeldingen voor de workshops kunnen na die datum niet meer in behandeling worden genomen.

De van tevoren te vertalen tekst van plusminus 500 woorden voor de workshops wordt na 21 oktober per e-mail toegestuurd door het Vertalershuis. De vertaling dient uiterlijk 18 november te worden toegestuurd aan de betreffende moderator.

Verdere informatie vindt u op het digitale inschrijfformulier.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen, afstuderenden aan de binationale Master Literair Vertalen i.o. of tweedejaarsstudenten van de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.

Gepubliceerd: 22 september 2013 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.