Elfde Literaire Vertaaldagen (Utrecht)

11 en 12 december 2009

Locaties: Bioscoop City/Movies, Voorstraat 89, Utrecht (Symposiumdag) Universiteit Utrecht, Drift 21 en 23, Utrecht (Workshopdag)

De elfde Literaire Vertaaldagen vinden plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2009. Onderwerp van de symposiumdag is dit jaar ‘Leren vertalen - vertalen leren: de pedagogiek van het vertalen.’ Centrale vraag zal zijn hoe het in een allengs vergrijzende vertalerswereld gesteld is met de aanwas van nieuw talent en hoe deze aanwas op een optimale manier bevorderd kan worden. Het onderwerp zal van beide kanten door ervaringsdeskundigen worden belicht, dus door zowel vertaaldocenten als vertalers die ervaring hebben opgedaan met enigerlei vorm van vertaalopleiding. Aan het eind van de middag zal een evaluerend tafelgesprek met alle sprekers plaatsvinden en wordt het publiek gelegenheid geboden met hen van gedachten te wisselen.

Symposium, vrijdag 11 december *

City/Movies, Voorstraat 89, Utrecht

10.00 uur:
Ontvangst
10.30 uur:
Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam
10.45 uur:
Wiljan van den Akker, decaan Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht, over de nieuwe masteropleiding Literair Vertalen
11.00 uur:
Kris Lauwerys, literair vertaler, over zijn ervaringen als ‘gementoreerde’
11.30 uur:
Fedde van Santen, coördinator VertalersVakschool, over de vertaalopleiding aldaar
12.00 uur:
Pietha de Voogd, literair vertaler en coach, over haar ervaringen als ‘vertalerscoach’
12.30 uur:
Lunch
14.00 uur:
Irina Michajlova, docent neerlandistiek Universiteit van St. Petersburg, over de vertaalopleiding Nederlands-Russisch aldaar
14.30 uur:
Martin de Haan, literair vertaler en voorzitter van de Europese vertalersvereniging CEATL, over zijn eigen ervaringen als vertaalopleider en de status quo van vertaalopleidingen in Europa
15.00 uur:
Rondetafelgesprek met de sprekers, o.l.v. Chris Van de Poel (literair vertaler en docent Lessius Hogeschool Antwerpen)
16.00 uur
Uitreiking zesde NLPVF Vertalersprijs aan een buitenlandse vertaler die zich behalve door zijn of haar vertalingen ook op andere manieren verdienstelijk maakt als baanbreker voor de Nederlandstalige literatuur
Uitreiking vijfde FvdL Vertaalprijzen aan twee vertalers vanwege hun bijzondere verdiensten voor de kwaliteit en diversiteit van literatuur in Nederlandse vertaling
17.00 uur:
Borrel in café-restaurant Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, Utrecht

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 12 december

Drift 21 en 23, Utrecht

Er zullen in totaal elf verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname drie workshops voorzien, voor Frans-Nederlands en Nederlands-Engels twee. De ‘speciale’, eenmalige workshops zijn dit jaar liedjes Zweeds-Nederlands (poëzie) en Nederlands-Spaans.

(1) Frans-Nederlands
Hans van Pinxteren
Katelijne De Vuyst en Marij Elias
(2) Duits-Nederlands
Elly Schippers
(3) Engels-Nederlands
Lidwien Biekmann
Bartho Kriek
Barbara de Lange
(4) Spaans-Nederlands
Bart Vonck
(5) Italiaans-Nederlands
Yond Boeke
(6) Nederlands-Frans
Isabelle Rosselin
(7) Nederlands-Duits
Heinz Eickmans
(8) Nederlands-Engels
Paul Vincent
Liz Waters
(9) Zweeds-Nederlands (poëzie)
Lisette Keustermans
(10) Nederlands-Spaans
Diego Puls

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.00 uur
workshops
16.00 - 16.30 uur
evaluatie
16.30 uur
borrel op Drift 21

Aanmelding

We werken dit jaar voor het eerst met een digitaal inschrijfformulier.

Gepubliceerd: 14 september 2009 [ vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.