Dertiende Literaire Vertaaldagen (Amsterdam)

9 en 10 december 2011

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (Symposiumdag 9 december) Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, Amsterdam (Workshopdag 10 december)

Thema: Vertalen en tijdgeest - de houdbaarheid van de vertaler
‘Ik voel me ongemakkelijk als ik moderne boeken moet vertalen. Dan ben ik niet zeker van het idioom en het register. Daarom geef ik de voorkeur aan dode auteurs.’ — Wilfred Oranje, 1951-2011

De dertiende Literaire Vertaaldagen vinden plaats op vrijdag 9 (symposiumdag) en zaterdag 10 (workshopdag) december 2011, ditmaal voor het eerst in Amsterdam. Thema van de symposiumdag is dit jaar ‘Vertalen en tijdgeest: de houdbaarheid van de vertaler’: hoelang kunnen vertalers mee?

Moeten zij op een gegeven moment afzien van een bepaald soort (moderne) teksten? Hoe ervaren zijzelf de houdbaarheid van hun vertalingen van decennia geleden? Zijn zij in de loop der jaren anders gaan vertalen? En hoe zit het met jongere vertalers die teksten van (veel) oudere auteurs voorgeschoteld krijgen? En wat is het beleid van uitgevers? Houden zij bij de keuze van een vertaler rekening met diens leeftijd, en geven ze jongere, minder ervaren vertalers een kans? Een vijftal sprekers zal op dit onderwerp ingaan, oudere vertalers, jongere vertalers en een vertegenwoordiger van een uitgeverij, afgewisseld door discussies met de zaal. De symposiumdag wordt besloten met de uitreiking van de vertalersprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 10 december de ‘bijzondere’ workshops Noors-Nederlands, Russisch-Nederlands, Nederlands-Tsjechisch en Nederlands-Turks georganiseerd.

Symposium, vrijdag 9 december:

De Rode Hoed, Keizersgracht 201, Amsterdam

Programma

10.00 uur:
Ontvangst
10.30 uur:
Opening door Peter Bergsma, vertaler en directeur Vertalershuis Amsterdam
10.45 uur:
Rolf Erdorf over het vertalen van young adult literatuur. De ervaring leert dat deze literatuur vaak door oudere vertalers wordt vertaald, terwijl de auteurs zelf veelal jong zijn. Levert het treffen van toon en register problemen op? Wordt daarbij de hulp van jongeren ingeroepen?
11.05 uur:
Openbare discussie
11.20 uur:
Peter van der Zwaag (De Bezige Bij) over het beleid van uitgevers. Laten zij bij het toewijzen van bepaalde teksten de leeftijd van vertalers meewegen?
11.40 uur:
Openbare discussie
11.55 uur:
Marijke Emeis over de vraag of het voortschrijden van de leeftijd gepaard gaat met een voortschrijdend vertaalinzicht en of dit laatste het gevolg is van meer ervaring of van veranderende vertaalmodes. Als illustratie vergelijkt zij een vertaling van decennia geleden met een nieuwe versie
12.15 uur:
Openbare discussie
12.30 uur:
Lunch
14.00 uur:
Kris Lauwerys over het vertalen van oudere auteurs. Levert het treffen van toon en register problemen op? Wordt daarbij de hulp van ouderen ingeroepen?
14.20 uur:
Openbare discussie
14.35 uur:
Jeanne Holierhoek over wat de tijd/leeftijd met je doet als vertaler. Zie je op een bepaald moment af van het aannemen van bepaalde opdrachten? En in hoeverre levert een eventueel afnemend werktempo problemen op in een uitgeefwereld waar steeds meer haast geboden is?
14.55 uur:
Openbare discussie
15.10 uur:
Uitsmijter: Marjolijn Februari, romanschrijver, columnist van NRC Handelsblad en rechtsfilosoof
15.30 uur:
Uitreiking prijzen Nederlands Letterenfonds
17.00 uur:
Borrel

* Het programma kan op een enkel onderdeel worden aangepast. De veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vertaalworkshops, zaterdag 10 december

Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, Amsterdam

Er zullen in totaal 12 verschillende workshops worden gehouden. Voor Engels-Nederlands zijn i.v.m. de te verwachten deelname 3 workshops voorzien, voor Frans-Nederlands en Nederlands-Engels 2.

(1) Frans-Nederlands
Kiki Coumans
Tatjana Daan
(2) Duits-Nederlands
Hans Driessen
(3) Engels-Nederlands
Leen Van Den Broucke
Saskia van der Lingen
Caroline Meijer
(4) Spaans-Nederlands
Adri Boon
(5) Italiaans-Nederlands
Jan van der Haar
(6) Noors-Nederlands
Paula Stevens
(7) Russisch-Nederlands
Anne Stoffel
(8) Nederlands-Frans
Bertrand Abraham
(9) Nederlands-Duits
Bettina Bach
(10) Nederlands-Engels
Laura Watkinson
Diane Webb
(11) Nederlands-Tsjechisch
Madla de Bruin
(12) Nederlands-Turks
Kadir Türkmen

Rooster workshops

10.30 - 12.30 uur
workshops
12.30 - 13.30 uur
lunch
13.30 - 16.00 uur
workshops
16.00 - 16.30 uur
evaluatie
16.30 uur
borrel

De Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Lira, Vertalershuis Amsterdam / Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literairvertalen en de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. De praktische organisatie is in handen van Vertalershuis Amsterdam.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Voor de workshops Engels-Nederlands en Frans-Nederlands worden op voorhand enkele plaatsen gereserveerd voor beginnende vertalers die hebben deelgenomen resp. deelnemen aan een cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen of de VertalersVakschool. Indien een moderator oordeelt dat een ingeleverde vertaling kwalitatief te ver achterblijft bij de rest, wordt de betrokkene verzocht van deelname af te zien.

Gepubliceerd: 13 september 2011 [ nieuws | vertaaldagen ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.