NLPVF Vertalersprijs 2007 gaat naar Tsjechische Olga Krijtová

PERSBERICHT - De NLPVF Vertalersprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een wegbereider voor de Nederlandse literatuur in het buitenland, gaat in 2007 naar de Nederlands-Tsjechische vertaalster Olga Krijtová.

Olga Krijtová (Hradec Králové, 1931) is de nestrix van de Tsjechische neerlandistiek en vervult een sleutelrol in het toegankelijk maken van de Nederlandse literatuur in Tsjechië. Haar werk als vertaler heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse literatuur in Tsjechië gezien, gelezen en opgemerkt wordt. Zij mag met recht Ambassadeur van de Nederlandse literatuur in Tsjechië worden genoemd.

Olga Krijtová vertaalt sinds 1958 uit het Nederlands. Tot haar vertalingen behoort prozawerk van J. Bernlef, Remco Campert, Hugo Claus, Louis Couperus, Miep Diekmann, Harry Mulisch, Jacques Presser, Annie M.G. Schmidt en Jan Wolkers en poëzie van onder andere Van Maerlant, Van den Vondel, Huygens, Gorter, Slauerhoff, Achterberg en Lucebert. In 1969 ontving zij voor haar vertalingen de Martinus Nijhoff Prijs en in 2006 de Magnesia Litera, de Tsjechische ereprijs voor vertalingen.

Naast vertaler is Olga Krijtová van 1955 tot 2001 verbonden geweest aan de Karels Universiteit in Praag, waar ze onder andere Nederlandse taal en letterkunde doceerde. Zij heeft in deze hoedanigheid een aantal voortreffelijke vertalers Nederlands-Tsjechisch opgeleid en voor haar studenten een groot aantal syllabi samengesteld over verschillende periodes uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.

Het is de vierde keer dat de NLPVF Vertalersprijs, waaraan een bedrag van € 5.000,- is verbonden, wordt toegekend. De prijs is in 2004 ingesteld voor een buitenlandse vertaler die zich behalve door zijn of haar vertalingen ook op andere manieren verdienstelijk maakt voor de Nederlandse literatuur. De prijs werd in 2004 gewonnen door Franco Paris, vertaler Nederlands-Italiaans, in 2005 door Irina Michajlova, vertaalster Nederlands-Russisch en in 2006 door Adam Bzoch, vertaler Nederlands-Slowaaks.

De prijs wordt op vrijdag 14 december 2007 om 16.00 uur uitgereikt tijdens de negende Literaire Vertaaldagen, in bioscoop City/Movies, Voorstraat 89 te Utrecht. Het programma van de Literaire Vertaaldagen kunt u raadplegen via de website van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl).

Meer informatie

Gepubliceerd: 11 december 2007 [ prijs ]


Vertalershuis

Vertalershuis

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

In het Amsterdamse Vertalershuis kunnen vertalers van Nederlandse literatuur wonen en werken, bij voorkeur voor een periode van één of twee maanden. Algemene informatie (Engelstalig)

Adres

Van Breestraat 19
1071 ZE Amsterdam
TEL +31 20 470 97 40
FAX +31 20 470 97 41
E-mail vertalershuis@letterenfonds.nl

Index

RECIT

Het Vertalershuis Amsterdam is lid van het RECIT-netwerk van vertalershuizen. Meer informatie vindt u op www.re-cit.eu.